Wednesday, February 15, 2017

तिने हो म्हटल्यावर

शब्द अपुरे पडतात
सुचत नाही काही
पण जीव भांड्यात पडतो......
तिने हो म्हटल्यावर

तगमग जीवाची
उदासी आयुष्यभराची
खळबळ मनाची
शांत होते........
तिने हो म्हटल्यावर

विसर पडतो सगळ्याचा
चिंता अन तणावाचा
भावगीत ऐकावे एखादे
वाटू लागते प्रकर्षाने.....
तिने हो म्हटल्यावर

जग सुंदर वाटू लागते
स्वतःच स्वतःला आवडू लागतो
मनातला संभ्रम दूर जातो....
तिने हो म्हटल्यावर

तीच आपल्यासाठी एक
बाकी काही नको
आता मरण आले तरी चालेल
वाटू लागते असे.....
तिने हो म्हटल्यावर

© सचिन सावंत

No comments:

Post a Comment