Tuesday, October 10, 2017

सुंदर मन

काय आहे सुंदर मनाची व्याख्या ?
समोरच्या माणसाने आपल्या मनासारखं वागणं म्हणजे त्याचं सुंदर मन का ?
उलट जे आपल्या तोंडावर स्पष्ट आणि खरं बोलतात त्या त्या व्यक्तीचं मन हे साफ असतं, आणि साफ मन नेहेमीच सुंदर असतं, हे कुणालाही पटेल. मनात एक आणि बोलायचं भलतंच असे करणाऱ्या व्यक्तीचं मन सुंदर असणे शक्यच नाही.
आणि त्यामुळेच सुंदर मन शोधणे कठीण असते असं म्हणतात, खरं आहे ते, पण सुंदर मनाचा एखादा माणूस आपल्या आयुष्यात आला तरी त्याला ओळखू शकत नसल्यावर काय होईल ? त्या माणसाचे मन वेळीच ओळखता आले पाहिजे, काही वेळा आपण एखाद्या क्षुल्लक गोष्टीचा उगीचच बाऊ करून आपले सुंदर नाते हातचे घालवून बसतो, आणि नंतर पश्चात्ताप करतो. पण वेळ गेल्यानंतर काहीही उपयोग नसतो.

तेव्हा इगो सोडा, कोणत्याही फायद्याची अपेक्षा न करता निस्वार्थीपणे आपली काळजी घेणारी व्यक्ती, आपल्यावर प्रेम, खूप प्रेम करणारी व्यक्ती मिळणे हे भाग्य असते, त्याचं प्रेम, त्या व्यक्तीचं महत्व वेळीच ओळखा, अन्यथा वेळ निघून जाते कापरासारखी आणि हाती काहीच राहत नाही. असे होण्यापूर्वी भानावर या.

©सचिन सावंत

No comments:

Post a Comment