Wednesday, November 1, 2017

आठवणी

मान्य आहे मला
माझ्या जीवनात नाहीस आता तू..
तुझं #अस्तित्व,
तुझं #हास्य,
तुझी माझ्याशी बोलण्याची #अधीरता,
मला भेटण्याची #ओढ,
तुझी माझ्याबद्दलची #काळजी,
काहीच उरलं नाहीये आता..

कसा विसरू मी,
तुझे उष्ण श्वास,
तुझी घट्ट मिठी,
तुझं माझ्या बाहुपाशात विसावणं,
तुझं माझ्यात आपोआप विरघळत जाणं,
तुझं माझ्याकडे पहात राहणं,
आणि म्हणणं,
तुमचा चेहेरा खूप छान वाटतो मला..

नाही राहिले माझे काहीही आता,
पण
एक गोष्ट आहे माझ्याजवळ,
जी कोणी कधीच हिरावून घेऊ शकत नाही माझ्याकडून...
'तुझ्या आठवणी.'

आठवणी हीच अशी गोष्ट आहे,
ज्यांच्यावर #हक्क माझाच आहे,
आणि माझाच राहील,
कायमस्वरूपी..

कितीही प्रयत्न केला कुणीही तरी
तुला माझ्या आठवणीतून कोणीही #हिरावून नाही ना घेऊ शकत..
स्वतः तू ही नाही..

या आठवणी माझ्या #सोबतच राहतील नेहेमी,
आणि माझ्यासोबतच जातील,
विस्मृतीत सर्वांच्या...

तेव्हा तरी माझी तू आठवण काढशील का ?
हाच एक यक्ष प्रश्न उरलाय..
-
© सचिन सावंत

No comments:

Post a Comment