Sunday, November 26, 2017

अनभिज्ञ

कशा करू कविता आता
ज्यांचा काही उपयोगच होत नाही,
तुझ्यापर्यंत पोचव्यात या माझ्या इच्छेला
पूर्णत्व ही येत नाही,

नसतील पोचत तुझ्यापर्यंत तर
काय उपयोग आहे कवितांचा,
बंद करावेत हे उपद्व्याप
असा सल्ला आहे अनेकांचा..

त्यांचा सल्ला मानावा की नाही
हाच प्रश्न तसा आहे,
पण शेवटी, तूच आहेस माझ्या आयुष्यात
बाकी सर्व वजा आहे...

कंटाळा आला असेल तुला
माझ्या कवितांचा,
तर तसे सांग ना मला स्पष्ट,
उगीच कशासाठी, अन कुणासाठी
घेतोय मी इतके कष्ट

तू असशील तुझ्या आयुष्यात सुखी
पण माझ्या आयुष्यात मी आहे का ?
तुला याच्याशी काहीच देणे घेणे नाही,
हा माझा विचार तरी खोटा आहे का ?

रहा तू सुखी,
अन अनभिज्ञ माझ्या प्रत्येक गोष्टीशी
आता आयुष्यात कधीच नाही येणार मी
गुंतायला तुझ्यात, आणि बोलायला तुझ्याशी...

-
©सचिन सावंत
२६/११/२०१७

No comments:

Post a Comment